Telefon: 05 908-74-40
 

25. MAJA SE ODPREJO ŠOLSKA VRATA ZA UČENCE 9. RAZREDA

SPOŠTOVANI STARŠI DEVETOŠOLCEV IN UČENCI 

Več kot dva meseca je minilo, od  našega zadnjega srečanja v živo z učenci devetega razreda. Želimo si, da bi v teh drugačnih in spremenjenih razmerah vam in vašim otrokom nekoliko olajšali vključitev v  bivanje v šoli od ponedeljka naprej. Prilagamo nekaj obvestil, za dodatna pa smo vam na razpolago preko ustaljenih oblik komunikacije v zadnjih dveh mesecih.

V prostore šole vstopajo samo učenci. Ob vstopu  si obvezno razkužijo roke in se v garderobi 2. in 3.triade (največ 3 učenci hkrati na primerni razdalji) preobujejo, oblačila in potrebščine prinesejo v učilnico in odložijo na svoje označeno mesto. Učenci naj imajo s seboj tudi izpolnjeno Izjavo ob prihodu v šolo, ki jo izročijo dežurni delavki šole ob vhodu.

Skladno s priporočili Zavoda RS za šolstvo in higienskimi priporočili NIJZ, smo učence 9. razreda razdelili na dve skupini po 9 učencev. Učiteljski zbor je potrdil predlog uvrstitve učencev za obe skupini, skladno s priporočili zunanjih  (že prej navedenih) institucij.

Skupina 1 (priloga) bo imela pouk v učilnici MAT-FIZ, ki je do konca šolskega leta njihova edina učilnica, v kateri bo potekal pouk, šolsko malico bodo učenci prejemali in zaužili v učilnici TJA.

Skupina 2 (priloga) bo imela pouk v učilnici NAR-BIO -KEM, ki je do konca šolskega leta njihova edina učilnica, v kateri bo potekal pouk, šolsko malico bodo učenci prejemali in zaužili v učilnici ZGO.

Učenci so dolžni upoštevati navodila NIJZja o uporabi osebne varovalne opreme in dosledno izvajati higienska priporočila. Neupoštevanje in neizvajanje priporočil je hkrati »ogrožanje zdravja preostalih udeležencev v vzgojno izobraževalni instituciji«. Taki učenci bodo iz šole odstranjeni in nadaljevali izobraževanje do konca šolskega leta na daljavo. Učenci bodo delo na daljavo opravljali samostojno brez usmeritev učiteljev in strokovnih delavcev.

Učenci, ki pridejo s šolskim avtobusom, so dolžni upoštevati priporočila, ki veljajo za izvedbo prevozov (pripeti dokument)  šolarjev. Urnik šolskih prevozov ostane nespremenjen.

Priporočila prejmejo vsi starši v elektronski obliki. Priporočila bodo obešena na šolski spletni strani in na oglasnih deskah.  Učenci se ob prihodu vključijo v jutranje varstvo, ki poteka v sprejemnem prostoru šole in so dolžni uporabljati le označena mesta na šolskem pohištvu – mizah. Šolska malica bo razdeljena v navedenih učilnicah za vsako skupino posebej, kosila se bodo po določenem razporedu delila v jedilnici šole, prav tako na označenih mizah.

Po zaključenem pouku učenci, ki so vključeni v varstvo vozačev počakajo v sprejemnem prostoru ali z učiteljico odidejo na zunanje površine. Učenci, ki niso v varstvu vozačev, takoj po pouku odidejo domov. Zaradi varnosti in čim manjšega števila učencev v prostorih šole, se razveljavi sklep, ki je omogočal učencem iz Podgrada vključitev v oddelek varstva vozačev ali podaljšanega bivanja. Starši prav tako ne boste prejeli položnice za plačilo prispevka iz naslova tega dodatnega varstva.

Spoštovani, zavedamo se številnih omejitev in ovir, se pa kljub temu veselimo ponovnega srečanja z našimi učenci in upamo na uspešen zaključek šolskega leta!

 

Ravnatelj in zaposleni OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

 

 

1. SKUPINA – 9. RAZRED

2. SKUPINA – 9. RAZRED

URNIK 9. razred (od 25.5. do 15.6.)

(Skupno 81 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz OBVESTILA

 
 

Deli