Telefon: 05 908-74-40
 

6., 7. IN 8. RAZREDA SE VRAČA V ŠOLO

Z velikim veseljem bomo v sredo ponovno pozdravili vaše otroke v šolskih klopeh. Želimo si, da bi v teh drugačnih in spremenjenih razmerah vašim otrokom nekoliko olajšali vključitev v  bivanje in delo v šoli od srede naprej. Prilagamo nekaj obvestil, za dodatna pa smo vam na razpolago preko ustaljenih oblik komunikacije v zadnjih dveh mesecih.

V prostore šole vstopajo samo učenci. Ob vstopu  si obvezno razkužijo roke in se v garderobi 2. in 3.triade (največ 5 učencev hkrati na primerni razdalji) preobujejo. Učenci naj imajo s seboj tudi izpolnjeno Izjavo ob prihodu v šolo, ki jo izročijo dežurnemu učitelju šole ob vhodu.

Skladno s priporočili Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter  Zavoda RS za šolstvo, smo učence naše šole ponovno razvrstili v oddelke, kot smo jih poznali pred prekinitvijo. Priporočila želimo upoštevati v največji možni meri, zato smo sprejeli nekaj dodatnih organizacijskih ukrepov. Učenci so dolžni upoštevati priporočila NIJZja o uporabi osebne varovalne opreme in dosledno izvajati higienska priporočila.

Učenci, ki pridejo s šolskim avtobusom, so dolžni upoštevati priporočila, ki veljajo za izvedbo prevozov (pripeti dokument)  šolarjev. Urnik šolskih prevozov ostane nespremenjen. Starše, ki imate možnost, da vaše otroke pripeljete in/ali odpeljete iz šole naprošamo, da se poslužujete te oblike prihoda in odhoda vaših otrok.

Učenci – vozači 6., 7. in 8. razreda bodo v jutranjem varstvu do pričetka pouka nameščeni v  sprejemnem prostoru, vendar samo v skupinah, ki vključujejo učence posameznih razredov. Mize so označene, učenci so skladno s priporočili NIJZ v sprejemnem prostoru dolžni uporabljati zaščitno masko.  Učencem iz Podgrada priporočamo, prihod v šolo ob 7.25-7.30, ti učenci se takoj ob prihodu napotijo v svoje določene učilnice.

Učilnice po razredih so naslednje: 6.- učilnica TJA, 7.- učilnica BIO-KEM-NAR IN 8. – učilnica MAT-FIZ, v teh učilnicah učenci tudi prejmejo šolsko malico. Učenci so v matičnih učilnicah ves čas pouka, razen pri pouku ŠPORTA (telovadnica ali zunanja igrišča).

Kosilo bo za učence od 6., 7. in 8. razreda organizirano od 12.50 naprej, v jedilnici na označenih mestih pri mizah. Po zaključenem pouku učenci, ki so vključeni v varstvo vozačev počakajo v sprejemnem prostoru ali z učiteljico odidejo na zunanje površine. Učenci, ki niso v varstvu vozačev, takoj po pouku odidejo domov. Zaradi varnosti in čim manjšega števila učencev v prostorih šole, se razveljavi sklep, ki je omogočal učencem iz Podgrada vključitev v oddelek varstva vozačev ali podaljšanega bivanja. Starši prav tako ne boste prejeli položnice za plačilo prispevka iz naslova tega dodatnega varstva.

Priporočila prejmejo vsi starši v elektronski obliki. Priporočila bodo obešena na šolski spletni strani in na oglasnih deskah.

Spoštovani, zavedamo se številnih omejitev in ovir, se pa kljub temu veselimo ponovnega srečanja z našimi učenci in upamo na uspešen zaključek šolskega leta!

Ravnatelj in zaposleni OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad

(Skupno 66 obiskov, današnjih obiskov 1)
 
 

Več prispevkov iz OBVESTILA

 
 

Deli