Telefon: 05 908-74-40
 

Zdrava šola

Naša šola se je v maju 2016 priključila Slovenski mreži zdravih šol, kar pomeni, da bo posvečala še več pozornosti sistematičnemu delovanju na področju telesnega, duševnega, socialnega in okoljskega zdravja. Zdravje je pojem oz. stanje, ki nas spremlja od rojstva do smrti in lahko bistveno vpliva na kakovost našega življenja, blaginjo skupnosti, razvoj države in usodo planeta.

Ideja za mrežo šol, ki promovirajo zdravje, je dozorela pod pokroviteljstvom Svetovne zdravstvene organizacije, Sveta Evrope in Evropske komisije že v 80. letih prejšnjega stoletja. Aktivno mreža deluje od leta 1992, vanjo so vključene vse EU članice in druge iz regije SZO (do danes skupaj 43 držav). Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

Šole, ki vstopamo v mrežo Zdravih šol, smo se zavezale, da bomo spodbujale uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta vzgoje za zdravje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učencev in učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

Rdeča nit Zdravih šol v šolskem letu 2016/2017, ki se nadaljuje že tretje leto, je duševno zdravje, prehrana in gibanje.

Na naši šoli smo ustvarili kotiček Zdrave šole, kjer se bomo z učenci ob obeležitvi svetovnih dni pogovorili o posameznem dnevu in izdelali plakate za oglasno desko.

(Skupno 90 obiskov, današnjih obiskov 1)